Eestis on sagenenud võõrliikide: valgesaba-pampahirve (Odocoileus virginianus), nutria (Myocastor coypus) ja pesukaru (Procyon lotor) leiud loodusest. Seega on kaasajastatud valgesaba-pampahirve, mufloni, kanada kopra, nutria ja pesukaru loodusest eemaldamise korraldamine ning Keskkonnaameti peadirektori 17.03.2015 käskkirja nr 1-1/15/141 „Tähnik- ja kabehirve loodusest eemaldamise korraldamine” muutmine.